Odgovor 9

Pritisnuti prvi prekidač. Nakon  nekog vremena pritisnuti drugi prekidač te se spustitiu podrum. Ako žarulja svijetli, drugi prekidač je pravi. Ako ne svijetli, opipom provjeriti je li žarulja još topla. Ako je, onda je prvi prekidač pravi. Ako žarulja nije topla, onda je treći prekidač pravi.

Povratak na pitanja