Odgovor7

Trebao je odgovoriti četiri (broj slova u čuvarevu pitanju).