Mirna Medaković i Damir Horvatinčić u finalnoj emisiji Plesa sa zvijezdama – jive

Mirna Medaković i Damir Horvatinčić u finalnoj emisiji Plesa sa zvijezdama - jiveMirna Medaković i Damir Horvatinčić u finalnoj emisiji Plesa sa zvijezdama – jive

© HRT HTV 2012

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube