Darko Janeš i Marija Stošić u drugoj emisiji Plesa sa zvijezdama – quickstep

Darko Janeš i Marija Stošić u drugoj emisiji Plesa sa zvijezdama - quickstepDarko Janeš i Marija Stošić u drugoj emisiji Plesa sa zvijezdama – quickstep. Premijerni nastup je bio više nego dobar!

© HRT HTV 2012

 

 

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube