Blaženka Leib i Patrik Majcen u četvrtoj emisiji Plesa sa zvijezdama – paso doble

Blaženka Leib i Patrik Majcen u četvrtoj emisiji Plesa sa zvijezdamaBlaženka Leib i Patrik Majcen u četvrtoj emisiji Plesa sa zvijezdama – paso doble

© HRT HTV 2012

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube