Barbara Radulović i Robert Schubert u šestoj emisiji Plesa sa zvijezdama – rumba

Barbara Radulović i Robert Schubert u šestoj emisiji Plesa sa zvijezdama - rumbaBarbara Radulović i Robert Schubert u šestoj emisiji Plesa sa zvijezdama – rumba

© HRT HTV 2012

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube