Barbara Radulović i Robert Schubert u šestoj emisiji Plesa sa zvijezdama – quickstep

Barbara Radulović i Robert Schubert u šestoj emisiji Plesa sa zvijezdama quickstepBarbara Radulović i Robert Schubert u šestoj emisiji Plesa sa zvijezdama – quickstep

© HRT HTV 2012

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube