Barbara Radulović i Robert Schubert u sedmoj emisiji Plesa sa zvijezdama – tango

Barbara Radulović i Robert Schubert u sedmoj emisiji Plesa sa zvijezdama - tangoBarbara Radulović i Robert Schubert u sedmoj emisiji Plesa sa zvijezdama – tango

© HRT HTV 2012

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube