Barbara Radulović i Robert Schubert u sedmoj emisiji Plesa sa zvijezdama – samba

Barbara Radulović i Robert Schubert u sedmoj emisiji Plesa sa zvijezdama - sambaBarbara Radulović i Robert Schubert u sedmoj emisiji Plesa sa zvijezdama – samba

© HRT HTV 2012

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube