Barbara Radulović i Robert Schubert u finalnoj emisiji Plesa sa zvijezdama – paso doble

Barbara Radulović i Robert Schubert u finalnoj emisiji Plesa sa zvijezdama - paso dobleBarbara Radulović i Robert Schubert u finalnoj emisiji Plesa sa zvijezdama – paso doble

© HRT HTV 2012

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube