Moreška

MoreškaMoreška je plesna bojna igra s mačevima koja se u Korčuli izvodi više od 400 godina! Ples se sastoji od sedam figura (Rugier, Moreška, Finta, Moro in Dentro te Para Pie, Križ, Rugier de Fuorivia i Sedmi Kolap).

 

 

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube