Međunarodni sportski plesni savez – IDSF

IDSFPrvo plesno natjecanje (Tango turnir) u Europi održano je 1907. godine u Nici (Francuska). 1909. godine u Parizu se održalo prvo “Svjetsko prvenstvo”. U vrijeme prije Prvog svjetskog rata u mnogim velikim gradovima Europe (npr. Berlin, Baden-Baden) održavala su se plesna natjecanja. Međutim, do 30-ih godina 20. st. budući da nije bilo međunarodnih plesnih organizacija niti za profesionalce niti za amatere, većina plesnih natjecanja bilo je lokalnog i gotovo privatnog karaktera. Od 1930. nadalje ‘engleski stil’ je počeo ovladavati kontinentom, a međunatorna takmičenja su se počela sve češće održavati jer su uvedeni standardi i stilovi natjecateljskog plesa.

Slijedom događaja, u Pragu je 1935. godine osnovana FIDA (Federation Internationale de Dance pour Amateurs) – međunarodni amaterski plesni savez. Savez su osnovale Austrija, Čehoslovačka, Danska, Engleska, Njemačka, Francuska, Švicarska, Nizozemska i Jugoslavija. Savez je 1957. naslijedio (ne izravno) International Council of Amateur Dancers (ICAD), koji je 1990. preimenovan u International DanceSport Federation (IDSF) – Međunarodni sportski plesni savez. IDSF je 1997. primljen u Međunarodni olimpijski odbor. Tako je sportski ples postao olimpijski sport – plesači se natječu na Ljetnim olimpijskim igrama, i na neki način su sportsko-umjetnički pandan umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama.

Godina

Broj zemalja članica

1970

22

1999

76

2004

82

 

 

IDSF svjetsko prvenstvo se održava u tri kategorije:

-prvenstvo u standardnim plesovima – engleski valcer, tango, bečki valcer, slowfox i quickstep

-prvenstvo u latinoameričkim plesovima – samba, cha cha cha, rumba, paso doble i jive

-prvenstvo u deset plesova – gore navedeni standardni i latinoamerički plesovi.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube