Hrvatski športski plesni savez

Hrvatski športski plesni savezHrvatski športski plesni savez (HŠPS) je osnovan 12. lipnja 1992. godine u Zagrebu, pod imenom Hrvatska udruga športskih plesača amatera (HUŠPA). Od 1. siječnja 1994. godine postaje članom Međunarodnog sportskog plesnog saveza – International DanceSport Federation (IDSF), a od 10. rujna 1995. godine i Hrvatskog olimpijskog odbora.

Danas je u HŠPS učlanjeno 32 plesna kluba. Predsjednik HŠPS-a je Ozren Abramović. Ustrojstvo Saveza čine Skupština (kao najviše tijelo), Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stegovno povjerenstvo. Skupštinu čine po tri predstavnika svake od stalnih članica, te po jedan predstavnik svake od privremenih članica Saveza s mandatom od četiri godine.

HŠPS se bavi poticanjem, razvojem, promidžbom, stručnim obrazovanjem i popularizacijom sportskog plesa. U okviru toga HŠPS organizira i provodi nacionalna prvenstva, te druga domaća i međunarodna natjecanja.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube