Ocjene žirija u finalnoj emisiji Plesa sa zvijezdama

Finale Plesa sa zvijezdamaOvaj put su se ocjenjivala tri plesa. Zbrajale su se ocjene od tri plesa, i onda se radila uobičajena ljestvica koja se pretvarala u bodove. Lana i Hrvoje su bili bolji u jednom, a Mirjana i Luka u dva plesa. U ukupnom zbroju bodova Luka i Mirjana su imali četiri boda više.  

Prvi ples

Elio Bašan

Milka Babović

Dinko Bogdanić

Davor Bilman

Ukupno

Lana Jurčević & Hrvoje Kraševac

10

10

9

9

38

Mirjana Žutić & Luka Nižetić

9

9

9

9

36

 

Drugi ples

Elio Bašan

Milka Babović

Dinko Bogdanić

Davor Bilman

Ukupno

Mirjana Žutić & Luka Nižetić

10

10

10

10

40

Lana Jurčević & Hrvoje Kraševac

9

9

9

9

36

 

Treći ples

Elio

Milka

Dinko

Davor

Ukupno

1+2+3

Bodova

Mirjana Žutić & Luka Nižetić

10

10

10

10

40

116

2

Lana Jurčević & Hrvoje Kraševac

10

9

9

10

38

112

1

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube