U Staroj Kini vladari morali znati plesati

Ples dugih rukava stara KinaPrva dokumentirana povijesna epoha Kine počinje s pronalaskom kineskoga pisma za vrijeme dinastija Xia i Shang, koje su vladale od 2100. do 1100. pr.Kr. Za vrijeme I. i II. povijesne dinastije Kine duhovna je aristokracija pismenih imala isključivo pravo na učenost. Pripadnici tog staleža zauzimali su visoke društvene položaje i vladali zemljom. Jasno je da je ta povlaštena klasa pisala i pjevala ponajprije o svečanostima u palačama, hramovima i dvorskim krugovima, ali i činjenica da su osim službene umjetnosti zapisivane i narodne pjesme, priče i plesni igrokazi svjedoči kako je kineski puk vrlo rano imao vlastitu kulturu i kult, u što su bili uključeni i plesovi.

Zbog prisna odnosa glazbe i plesa s religijom, filozofijom i politikom posvećivala se osobita pozornost školovanju tih umjetničkih disciplina. Tako je od vremena monarhije učenje glazbe i plesa zauzimalo važno mjesto u odgoju i obrazovanju sinova visokih dostojanstvenika. Teorijsko i praktično usvajanje tih umjetnosti smatralo se preduvjetom za obavljanje obreda i ceremonija, kao i za fizičko i moralno zdravlje čovjeka uopće, te za nužnu vrlinu vladara.

Najnovija kineska otkrića govore u prilog pretpostavci kako u javnim predstavama, tijekom duga razdoblja, čisti ples nije bio odijeljen od akrobacije, te da su u tim predstavama uživali svi društveni slojevi Kine.

Mnogi znakovi pokazuju da je u prethistorijskoj Kini vladao matrijarhat. Žene su još za vrijeme dinastija Xia i Shang bile veoma štovane. Supruge i glavne konkubine vladara bile su nakon smrti proglašavane božanstvima, a svećenstvo wu je imalo više ženskih nego muških članova. Vjerovalo se da putem šamanskih magijskih plesova dolazi do erotskog sjedinjavanja s mrtvim precima bogovima, te da iz šamana i šamanki za vrijeme njihove plesne ekstaze progovaraju ta nadzemaljska bića. S obzirom na intimno općenje s bogovima svećenstvo wu oba spola uživalo je velik ugled. Ono je činilo dio visokoga društva činovništva i nije bila rijetkost da su vladari iz njihovih krugova birali najviše ministre. Šamani i šamanke stare Kine obavljali su i sve ostale funkcije koje šamanističko svećenstvo obavlja diljem svijeta. Magijskim su plesovima istjerivali demone bolesti iz ljudi, zmije otrovnice iz kraljevskih palača, zazivali kišu itd. Događalo se da šamani u plesnoj ekstazi otkriju tajne neprijateljske elemente u državi.

Za vrijeme dinastije Zhou, u razdoblju od 1100. do 256.pr.Kr., svečane i sakralne plesove izvodili su uglavnom muškarci.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube