Etrušćani – nestali narod nepoznatog podrijetla

Etrušćanski plesEtruščani pripadaju davno nestalom narodu nepoznata podrijetla čije su pismene poruke ostale do danas neodgonetnute. Nastanivši se na području današnje Toskane, Etruščani su između rijeka Arna i Tibera i na obali Tirenskoga mora osnovali dvanaest gradova državica povezanih u savez. Vrhunac svoje kulture i vlasti dosegli su Etruščani u 6.st.pr.Kr. kada su zavladali tada još nerazvijenim Rimom. No sredinom 5.st.pr.Kr. Rimljani su podjarmili Etruščane, ali je rimska kultura bila duboko prožeta etruščanskom. Jasno je prepoznatljiv i jak utjecaj grčke umjetnosti na etruščansku, a kasnije i na rimsku.

Sa stajališta plesa osobito je važan propis koji je vjerojatno uzet iz Disciplina Etrusca, budući da se odnosi na dužnost prema bogovima. Po tom se propisu kultni plesovi moraju izvoditi do u tančine pomno prema propisanim plesnim koracima i ritmovima. Vjerovalo se da bi i pri najmanjem propustu ples izgubio svoju djelotvornost, pa čak i navukao gnjev bogova na čitav narod. To bi značilo da je pri uvježbavanju i izvođenju obrednih plesova vladala strogost i stega te da su se plesovi izvodili prema strogo utvrđenoj koreografiji u kojoj nije smjelo biti improvizacija. Etruščanski plesni prizori toliko odišu ritmom da je teško zamisliv plesač koji bi u tome pogriješio. Prije bi se dalo zamisliti da se ne drži propisanih koraka te da ih u plesnom zanosu nehotice sam stvara. Jedinstvo glazbe i plesa izvire kod Etruščana iz prirođenog sigurnog osjećaja za ritam.

Kod Etruščana su se uz svirku odvijale svečane i svakodnevne djelatnosti. Prinošenje žrtava, svečani ophodi i prikazi imali su svoju instrumentalnu pratnju. Ali isto tako svirka frule prati i rad pekara i kuhara, čak i bičevanje robova.

Etruščani su imali neobično razvijenu tjelesnu kulturu, jednako u muškaraca i žena. Žene su sudjelovale u javnom životu, što je za druge narode, pa čak i za Helene bilo nezamislivo. Prisustvovale su i gozbama zajedno s muškarcima, kao i u gimnastičkim vježbama i natjecanjima svoje gole braće i sinova. Stoga je za Etruščanku bilo sasvim prirodno i sudjelovanje u plesu muškaraca. Zbog slobodnog i javnog djelovanja Etruščanki nije bilo razloga da profesija plesačica u toj zemlji bude ozloglašena, kao što je to bila u Grčkoj, a pogotovo u Rimu, gdje su javno nastupale samo robinje i hetere. U Etruščana, naroda tako izrazito nadarenog za ples i glazbu, plesači i glazbenici sačinjavali su posebnu profesionalnu udrugu te su, s obzirom na sakralnu podlogu svojih umjetnosti, bili pozivani upravo u onim prilikama i na ona mjesta kada i gdje je sklonost bogova bila najpotrebnija. Upravo iz tih razloga su etruščanski plesači stoljećima kasnije bili pozivani u Rim. Etruščanski plesači i njihova umjetnost znatno su utjecali ne samo na Rim nego i na ostali dio Europe, pa i na Bizant.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube