Povijest plesa

Ples u Hrvatskoj prije 2.000 godina

Prije 2000 godina prostor Hrvatske naseljavali su Iliri. Živjeli su na prostorima od Panonije do Jadranskog mora stoljećima prije dolaska Slavena. Poput Etrušćana, Hetita, Vikinga i još nekih, smatramo ih nestalim narodom. Naziv Iliri obuhvaća veći broj heterogenih plemena (Dardanci, Histri, Japodi, Liburni i drugi). Lovili su, ribarili, uzgajali stoku, bavili se zemljoradnjom, metalurgijom i …

Ples u Hrvatskoj prije 2.000 godinaRead More »

Ples i staroegipatski kultovi

U pismu staroga Egipta isti znak je označavao glagole plesati, radovati se i klicati. Blizina tih pojmova ukazuje u kojoj se mjeri u toj kulturi radost izražavala plesom.

Ples u Starom Egiptu

Povijest o zemlji i narodu uz obale rijeke Nila saznajemo iz zapisa grčkih putnika, učenjaka i filozofa te također od povjesničara Manetona koji je napisao prvu povijest Egipta. Egipat je već u neolitu imao razvijenu kulturu i umjetnost. Etničke skupine koje su klimatske prilike prisiljavale na migracije prema Nilu, na svojem su putu ostavljale i …

Ples u Starom EgiptuRead More »

Ples u Staroj Grčkoj

Čar grčkog plesa je u slobodnom tijeku pokreta i individualnom načinu izražavanja, bliskom helenskom duhu i vremenu, te je stoga ples očaravao pjesnike, likovne umjetnike, učenjake i čitav narod.

Ples u Starom Rimu

O plesovima u starom Rimu saznajemo od autora iz prvih stoljeća poslije Krista. Jedini stručni traktat o plesu napisan u rimsko doba potječe od čuvenog plesača Pilada.

Ples u Mezopotamiji

Mezopotamija spada u prve ljudske civilizacije, a nalazi se između dviju rijeka Eufrata i Tigrisa, a danas su na tom prostoru Irak i manjim dijelom Sirija. Arheološki nalazi novog doba su otkrili bogata kulturnopovijesna zbivanja na tom području. Prisutnost plesa i plesnih igara bila je prirodna pratnja u važnim životnim manifestacijama pripadnicima ranih urbanih kultura. …

Ples u MezopotamijiRead More »

Ples starih Hebreja

Uvid u originalne oblike plesa u Izraelaca i u specifičnosti njihova izvođenja pružaju biblijski tekstovi. Ono što je rečeno u Bibliji dočarava ozračje i duh u kojem se ples odvijao, pa se stječe dojam da su Hebreji u starom vijeku često i rado plesali, da su svi iznimni događaji u životu pojedinaca i zajednice bili …

Ples starih HebrejaRead More »

Etrušćani – nestali narod nepoznatog podrijetla

Etruščani pripadaju davno nestalom narodu nepoznata podrijetla čije su pismene poruke ostale do danas neodgonetnute. Nastanivši se na području današnje Toskane, Etruščani su između rijeka Arna i Tibera i na obali Tirenskoga mora osnovali dvanaest gradova državica povezanih u savez. Vrhunac svoje kulture i vlasti dosegli su Etruščani u 6.st.pr.Kr. kada su zavladali tada još …

Etrušćani – nestali narod nepoznatog podrijetlaRead More »

Ples u Babilonskoj državi od Hamurabija do Asiraca

Kralj Hamurabi (1729-1686. god.pr.Kr.) utemeljio je veliku babilonsku državu, uključivši u nju sumersko-akadsko područje. Sumerani kao narod se od tog vremena više ne spominju, no njihova religija je i dalje ostala glavnom pokretačkom snagom mezopotamijske civilizacije. Zato se i u razdobljima nakon Sumerana ples prvenstveno povezuje u sklopu sakralnoga, odnosno magijskoga. U Babilonu su za …

Ples u Babilonskoj državi od Hamurabija do AsiracaRead More »