Mirna Medaković i Damir Horvatinčić u petoj emisiji Plesa sa zvijezdama – quickstep

Mirna Medaković i Damir Horvatinčić u petoj emisiji Plesa sa zvijezdama - quickstepMirna Medaković i Damir Horvatinčić u petoj emisiji Plesa sa zvijezdama – quickstep

© HRT HTV 2012

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube