Martina Tomčić i Marko Herceg u prvoj emisiji Plesa sa zvijezdama – engleski valcer

Martina Tomčić i Marko Herceg u prvoj emisiji Plesa sa zvijezdama - engleski valcerMartina Tomčić i Marko Herceg u prvoj emisiji Plesa sa zvijezdama – engleski valcer

(c) HTV – www.hrt.hr 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube