Sandi Cenov i Gabriela Pilić u prvoj emisiji Plesa sa zvijezdama 2009 – engleski valcer

Sandi Cenov i Gabriela PilićSandi Cenov i Gabriela Pilić u prvoj emisiji Plesa sa zvijezdama 2009 – engleski valcer

 

 

 

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube