ZPA na Festivalu suvremenog plesa u Weimaru

Zagrebački plesni ansambl pozvan je na sudjelovanje na Festival suvremenog plesa u Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar (Njemačkom narodnom kazalištu u Weimaru).sa predstavom UTF-8 koja će u sklopu programa festivala biti izvedena 28. i 29. 05. 2011. 

UTF-8 je predstava u koreografiji Sahara Azimija, a u njoj nastupaju Benjamin Bac, Sara Barbieri, Petra Chelfi, Darija Doždor, Maša Kolar, Aleksandra Mišić te Ognjen Vučinić.

„Međunarodnim festivalom plesa Weimar” Njemački nacionalni teatar Weimar u sezoni 2010./2011. predstavlja suvremeni ples u novom formatu. Biti će predstavljene plesne predstave etabliranih plesnih kompanija, interaktivni performansi i produkcije novopridošlica na nacionalnoj i međunarodnoj sceni suvremenog plesa. Pozvane predstave postavljaju, na različite načine, pitanje o slobodi naše volje i našega djelovanja. Što pokreće nas i naše krhko tijelo? U koreografiji „Dark Matters”, Kanađanka Crystal Pite istražuje, u ciklusu života i smrti, sile koje utječu na tijelo i duh i prikazuje različite načine manipulacija. Yui Kawaguchi u potrazi je za vlastitim identitetom u odnosu na čimbenike koji oblikuju volju, kao kulturna pozadina, a Zagrebački plesni ansambl polazi od situacije ograničavanja ili otimanja individualne slobode djelovanja.

Odabrane koreografije ističu se individualnim umjetničkim potpisom, visokim plesnim i koreografskim sposobnostima i spremnošću na rizik. One izlaze iz granica žanra, pristupačne su i duhovite, a pritom ipak ostaju nijansirane.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube