Vezu spasite – tangom!

TangoPlesanje tanga može pomoći u očuvanju problematičnih veza, tvrdnja je Njemačkog društva za sportsku medicinu i prevenciju (DGSP) koju utemeljuju na rezultatima istraživanja na frankfurtskom sveučilištu. U istraživanju su sudjelovala 22 plesna para. Prije i nakon plesa svakoj osobi su mjerene količine kortizola – hormona stresa i testosterona – seksualnog hormona. 

Studija je pokazala da se nakon plesa hormon količina kortizola smanjila, a količina testosterona povećala kod plesača. Tri su glavna uzroka ovoj psihobiološkoj pojavi: glazba, pokreti i fizički kontakt.

Glazba utječe na smanjenje kortizola, a pokreti i fizički kontakt povećavaju testosteron. Ova je pozitivna pojava najjača kad se poklope sva tri faktora.

Inače, u Njemačkoj bračni savjetnici već duže vremena propisuju terapiju tangom supružnicima koji imaju problema u braku. Ova studija je pokazala da ne griješe.

Moramo primijetiti da glazba, pokret i kontakt postoje i u većini drugih plesova, pa i bez istraživanja (a i na temelju osobnih iskustava) možemo reći da i drugi plesovi daju sličan efekt. Prema tome, tango, rumba, salsa, valcer ili drmeš – svejedno je!

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube