Međunarodni plesni seminar

U Beogradu će se od 28. do 30. kolovoza održati Međunarodni plesni seminar, a bit će otvoren za nastavnike, trenere, profesore, aktivne takmičare i sve ljubitelje plesa i pokreta. Predavači su Miodrag Kastratović (Srbija), Aleksandar Josipović (Francuska), Ashok Murty (Srbija), Zorica Bošković (Srbija) i Sanja Belić (Slovenija) 

O PROGRAMU I PREDAVANJIMA

 

Miodrag Kastratović

Kao autor nekoliko programa o psihomotoričkoj reedukacije za djecu sa posebnim potrebama, profesor predavač Fakulteta lepih umetnosti u Beogradu na temu svjetski plesni program  akrobatski rock n roll, na ovogodišnjem Interancional dance workshopu držat će predavanja o uspješnom razvijanju psihomotoričke vještine kod djece i odraslih kao i o pravilima društvenog ponašanja. Prezentirat će svoj rad, istraživanja i najaviti svoju knjigu.

 

Aleksandar Josipović

Kao diplomirani plesni profesor od strane Francuskog Ministarstva kulture i komunikacije, na ovogodišnjem Interancional dance workshopu, Josipovićeva predavanja bit će orjentirane k: plesnoj pedagogiji, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i osnovama plesa – gdje će Josipović prezentirati svoju novu plesnu teoriju kroz autorski rad -knjigu pod nazivom Da li ste za ples?

Ašok Murty

Ašok kao stručnjak i autoritet po pitanju osobnog stila i koda profesionalnog oblačenja, održat će seriju predavanja gdje budući učesnici seminara mogu očekivati i prikupiti pametne savjete i “bisere mudrosti ‘ kada je riječ o ovim temama, kao i o osobnim odnosima sa javnošću i komunikaciji. Njegova kvaliteta predavanja se podudara sa njegovim osobnim stilom- srdačan, ljubazan, sa dozom specifičnog humora … gdje dokazuje da svaka osoba može postići i dostići vrhunac profesionalnog uspjeha.

 

Zorica Bošković

Treba imati na umu da psihologija nije samo terapija. Često se psiholozi zamišljaju kao doktori koji unose bilješke u svoje notese dok pacijent priča o svom djetinjstvu. Dok je terapija važna grana psihologije mnogi psiholozi ne rade na području mentalnog zdravlja. Psiholog može podučavati, istraživati ili raditi kao savjetnik. Sudeći po ovome psihologija je svuda oko nas, pa i u plesu. Reklame na televiziji i reklamni posteri oslanjaju se na psihološka istraživanja, a neke internet stranice oslanjaju se na psihologiju pomoću koje se bolje razumiju kako ljudi čitaju, interpretiraju i koriste informacije koje pronađu. Predavanja Zorice Bošković pokazaju stvarni svijet oko nas ali se također se bavi i teoretskim problemima vezanim za ples, komunikaciju, zdrava ponašanja i svakodnevna pitanja.

 

Sanja Belić

Poboljšanje ritma i verbalna komunikacija su glavni ciljevi ovog predavanja. Kroz svima poznate, elemente kao što su: govor, ritam, tempo, (verbalna) komunikacija, brozpletost, neadekvatne melodije, intonacije, riječi, koncentracija, fine motorike, grafomotorika, ali i na pitanja kako igra djetetu brzo da ne dosadi, . .. su samo jedan mali, ali veoma bitan dio predavanja na Interancional dance workshopu.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube