Polka – češki narodni ples

PolkaPolka je živahan ples u dvočetvrtinskom taktu, nastao je oko 1830. godine. Jedni mu izvode ime od Polka – Poljakinja, a drugi od češkog pulka- polunota, pola takta, polukorak. Polka potječe iz češkog narodnog plesa, a povijest kaže da ga je izmislila djevojka Anna Sleznik. Iz Češke gdje je nastala, polka se brzo našla u Londonu i Parizu, gdje je dala ime čak i stilu pokućanstva i odijevanja, a postala je prava “napast” kao npr. danas rock i twist. Polka se u Europi u početku smatrala skandaloznim plesom, zbog načina na koji su partneri držali jedno drugo za vrijeme plesa – nemoralno prisno.

Polka se može plesati u uobičajenoj zatvorenoj poziciji, ili u tzv. “klizačkoj poziciji”, pri čemu plesač stoji s lijeve strane plesačice, a ruke su im prekrižene ispred. Plesač desnom rukom drži desnu ruku plesačice, a lijeve ruke su im spojene. Ako se polka pleše u zatvorenoj poziciji, koraci plesačice oponašaju pokret koji je obratan od pokreta njezina partnera.

Polka se kao živahan i razigran ples toliko udomaćila da je i u današnje vrijeme neizostavna na svadbama i plesnim zabavama.

Pročitajte više o ovom plesu

Škola plesa: naučite plesati polku

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube