Moreška

MoreškaMoreška je plesna bojna igra s mačevima, moglo bi se reći: vojna vježba na razmeđu obreda, plesa i kazališta, koja se u srednjem vijeku igrala na cijelom Sredozemlju. Pretpostavlja se da je nastala u Španjolskoj u 12. st. Naziv je moreška dobila po Maurima (Moriskima). Smatra se da je slaveći istjerivanje Maura prvi put izvedena u španjolskoj Leridi 1150.g. Zanimljivo je to da se moreška uspjela očuvati samo u gradu Korčuli. Povijesni dokumenti pokazuju da se ovaj ples u Korčuli izvodi više od 400 godina. Sačuvao se, naravno, prenošenjem s koljena na koljeno, i postao prepoznatljiva korčulanska atrakcija. Ples su kroz ta četiri stoljeća izvodili amateri (uglavnom radnici i studenti), a tako je i danas. Eventualna visokoumjetnička profinjenost nadomještena je zanosom i ponosom plesača. Europski balet nastao je iz dvorskih zabava u kojima je moreška imala posebno mjesto. U 15. stoljeću u Francuskoj entrée de morisque i ballett gotovo su sinonimi. I u talijanskom baletu javlja se borba s Maurima, a česti su likovi mačevalaca sa zvonima na kostimima.

Sama izvedba ima kratku uvodnu dramsku radnju (borba vojski borba vojski bijeloga i crnoga kralja za princezu koju je oteo crni kralj), Sfidu (izazov) te na kraju bojni ples koji se sastoji od sedam figura (Rugier, Moreška, Finta, Moro in Dentro te Para Pie, Križ, Rugier de Fuorivia i Sedmi Kolap. Moruška se izvodi svake godine 29. srpnja, na dan sv. Todora, ali i u još nekoliko navrata tokom turističke sezone.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube