Drmeš – hrvatski tango – najpopularniji narodni ples

DrmešDrmeš je najpopularniji narodni ples sjeverozapadne Hrvatske. Pleše se u paru, ali i u kolu. Dvije su osnovne figure plesa: u prvoj plesači vertikalno titraju – drmaju (otud naziv plesa), ali uz minimalno kretanje kroz prostor, a u drugoj se plesači vrte velikom brzinom. Nezaobilazan je ples u Hrvatskom zagorju, Prigorju, Podravini, Posavini, Baniji, a čest je i u nekim drugim dijelovima Hrvatske. Traje već nekoliko stoljeća. Zanimljivo je da potječe iz starogrčkog plesa.

Drmeš ima mnogo “dijalekata”, moglo bi se reći da skoro svako selo ima svoj drmeš. Tako je podravski drmeš puno življi nego u ostalim krajevima, a plesač drži plesačicu za struk vanjskom stranom nadlanice (u drugim krajevima je drži dlanom). U podravskom drmešu se stopalo tek neznatno diže od poda, a drmanje je naglašenije.

Koreograf Rajko Pavlić smatra kako drmeš i tango imaju slične korijene – dijele elemente krčmarskih plesova, uz evidentnu razliku da je ovaj potonji požnjeo svjetski uspjeh. Lokalnu popularnost može zahvaliti i prikrivenoj, ali snažnoj erotici. Naime, osim prisnog kontakta ne treba smetnuti s uma da je drmeš ples iz doba kad nije bilo grudnjaka. Kretanje gore-dolje je i vizualno i taktilno bilo vrlo stimulativno i za plesačicu i za plesača.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube