Balet Kirov

Balet KirovBalet Kirov je ruska baletna trupa sa sjedištem u St. Petersburgu, osnovana 1738. godine. Prvotno poznata kao Carski balet, skupina je 1935. godine, nakon ubojstva vođe komunističke partije, promijenila ime u Balet Kirov. Umjetnički direktor je od 1972. godine Oled Vinogradov (1937 – ). Skupina je slavu postigla zahvaljujući muzikalnim djelima, čistom, lirskom stilu plesanja koji gotovo da prkosi gravitaciji, klasičnim baletima Mariusa Petipe i slavnim plesačima poput Ane Pavlove, Rudolfa Nurejeva i Mihajla Barišnikova. 

Baletnu su školu osnovali francuski učitelj plesa Jean-Baptiste Landé i carica Ana Ivanova. Sredinom 18. stoljeća plesači su plesali na dvoru, a dolaskom francuskih i talijanskih učitelja i koreografa u 19. stoljeću škola je bitno ojačala. Pod vodstvom Mariusa Petipe škola je 1860. godine dobila sjedište u Teatru Marinski, gdje se i danas nalazi. Osnovu repertoara čine Petipini baleti Sleeping Beauty (1890), Raymonda (1898), La Bayadere (1877) i Labuđe jezero (1895). Nakon Revolucije 1917. godine, skupina je promijenila ime u Državni teatar Marinski, a javio se i pokušaj da se ples približi običnom čovjeku, umjesto da bude tek zabava aristokrata. Tijekom dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća skupina Državna akademija za operu i balet stvorila je neke od najvećih sovjetskih baleta, od kojih je vrhunac balet Romeo i Julija iz 1940. godine.

Nakon Drugog svjetskog rata pažnja se iz Lenjingrada prebacila na moskovski Balet Boljšoj, ali reputacija Kirov Baleta porasla je nakon posjeta Parizu, Londonu i New Yorku 1961. godine. Upravo su tijekom ovih posjeta neki od najpoznatijih plesača emigrirali u druge zemlje (Rudolf Nurejev 1961., Natalija Makarova 1970., i Mihail Barišnikov 1974. godine). Tijekom devedesetih godina 20. stoljeća skupina nastavlja izvoditi predstave u svim kulturnim centrima Zapada.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube