Brahmanska književnost čuva indijsku plesnu tradiciju

Indijski ples U najslikovitije plesove Indije ubrajaju se oni s borbenim motivima, od kojih su se neki od pradavnih narodnih predaja, u gotovo izvornom obliku, održali i u klasičnom plesu, što je osobito vidljivo u Dravida u Kerali. Osobito su na glasu njihovi plesovi borbeno-kultnog značenja, kao što je primjerice ples u slavu pobjede Majke Zemlje Bhagavati nad kraljem demona Darukom.

Kao i svi narodi svijeta koji žive u prisnu odnosu s prirodom, tako i etničke skupine Indije dobivaju poticaj za ples od ritmova svojih svakodnevnih poslova. Plesove rada u vezi s poljodjelstvom ili lovom seoska djeca usvajaju prije nego što su uopće sposobna stvarno pomagati roditeljima. Igrom i plesom oni stječu radne navike i vještine koje im poslije uvelike olakšavaju stvarno obavljanje poslova.

Preuzimajući elemente narodnoga plesa, narodne drame i glazbe Indija je, kao ni jedna druga zemlja na svijetu, stvorila o svojoj umjetnosti pokreta iscrpnu pisanu dokumentaciju, koja od davne prošlosti do danas služi kao udžbenik indijskoga klasičnoga plesa. Umjesto idealiziranih poetskih opisa ta dokumentacija sadrži svrstavanje, kodificiranje, objašnjenja i sustavnu razradu plesnih elemenata te tumači osim tehničke izvedbe i njhovu ideju i filozofsku podlogu. Književna vrela za to jedinstveno djelo potječu od brahmana, najveće svećeničke kaste indijskoga društvenog poretka i intelektualne elite Indije. Kao mislioci, vidioci, učenjaci i učitelji brahmani su vjekovima čuvali kulturnu tradiciju zemlje. Zahvaljujući zapisima i zbornicima brahmanske književnosti Indija zauzima iznimno mjesto u povijesti plesa.

Plesne cipele

Naučite plesati uz Youtube